Článek do Rokytníku 9-2020

 

Dovolená a prázdniny dávno  skončily a  je tu podzim . Ale i ten  má své půvaby -  tolik nádherných barev !  Mezi hořící žlutou plápolá oranžová a rudá. Někdy ještě po celý říjen sluníčko příjemně hřeje, ale zapadá už brzy.  Silné větry lákají k pouštění draků, stěhovaví ptáci se chystají k odletu do teplých krajin . Časté ranní mlhy jsou již na denním pořádku a lidé se začínají pomalu balit do teplejšího oblečení.

 

Ano, podzim je tu, ale já se vrátím k začátku školního roku 2020-2021

Letošní školní rok  začal v úterý 1.září 2020 . Jeden prvňáček přišel v doprovodu svých rodičů. Do lavic v základní škole  usedlo v tento slavnostní den , kdy nás navštívil i pan starosta Antonín Goňa, sedmnáct  žáků 1.- 5.  ročníku . S mladšími žáky pracuje pí učitelka Andrea Furmanová a žáky 4. a 5. ročníku učí pí Vladimíra Žaludová.

V mateřské škole bylo k 1.9.2020 zapsáno celkem 17 dětí . O naše předškoláky se postarají po celý školní rok paní učitelky Dana  Žálková a Kateřina Gbelcová.

V mateřské škole bude probíhat po celý školní rok  výchovně vzdělávací činnost dle Školního vzdělávacího programu  „Můj barevný svět “  , v ZŠ dle ŠVP  „Čarovný rok ve škole“ a pro ŠD je připraven ŠVP  „Každý měsíc má své kouzlo“.

Provoz školní družiny je zajištěn pro  žáky od 12.15 – 15.15 hodin a je přihlášeno deset  školáčků .Vychovatelkou  ŠD je paní Martina Cahová.Nepovinným předmětem zůstává náboženství – přihlášeno je  deset  žáků  základní školy.

Nadále pokračujeme v projektu  „Ovoce do škol“ a  „Mléko do škol “.

 

Od 1. září 2020 jsme se zapojili do projektu Šablony  III. Jedná se o dotace, které jsou určeny jak základním, tak i mateřským školám, konkrétně na šablony. Od začátku září probíhá příjem žádostí o dotace Šablony III z OPVVV, který může významně posílit

rozpočet školních zařízení.

Mimo jiné budou  na základní škole probíhat v rámci tohoto projektu dva kroužky, a to Deskové hry a Umělecký kroužek. Tento projekt musí být ukončen k 30.12.2023.

 

 

Co již proběhlo a co máme v plánu v nejbližší době ?

 

  • V pondělí 7. září jsme všichni navštívili Kulturní dům Vlachovice, kde se konala chovatelská přehlídka trofejí myslivecké zvěře. Prostřednictvím těchto akcí se snaží MS přibližovat myslivost zejména mladé generaci. Věřím, že žáci ZŠ si chvíle strávené na této chovatelské přehlídce užili. Zaujal nás i výklad duchovního správce Vlachovic F. Cinciala.

  • 21. 9. v pondělí proběhl na  ZŠ celodenní  projekt „Den jablíčkové vůně“ a v MŠ je připraven tento projekt na úterý 29.9.2020

  • Po dohodě s paní Blankou  Fojtíkovou  podnikneme jistě v nejbližším  období   besedu ve zdejší knihovně na téma „Podzimní veršovánky“ .

  • Na 22. října je naplánována návštěva Malé scény ve Zlíně s pohádkou „Kosí bratři.“

  • Na sobotu 5. prosince je připraveno  „ rozsvicování  vánočního stromku“ před zdejším obecním úřadem, kde se představí naše malé i velké děti s kulturním vystoupením….a možná přijde i Mikuláš se svou družinou ..vše s otazníkem????

  • prosinec – pečení a zdobení perníků….

Jen budeme věřit a doufat , že nám současná epidemiologická situace umožní vykonat výše uvedené aktivity.?!?!?!

 

 

A jaké úpravy proběhly během prázdnin v budově školy?

 

  • Částečné malování ZŠ a MŠ

  • Malování a renovace třídy ZŠ, kterou plánujeme posléze dovybavit novými PC a interaktivní tabulí, židlemi

  • Kompletní vybavení ředitelny školy novým nábytkem

  • Kompletní vybavení kabinetu pro učitelky základní školy

 

A na závěr bych ráda popřála veselé hraní předškolákům,  školákům přeji hodně nových zážitků a úspěchů, pedagogickým pracovníkům pak dostatek sil a energie ve školním roce 2020-2021 a pohodu celému pracovnímu kolektivu.

A Vám všem přeji pokud možno krásné, barevné a  prosluněné podzimní dny.

 

 

 

 

                                                                                                                              Dana Žálková, ŘŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

ZŠ a MŠ Rokytnice,přísp. organizace, okr. Zlín Rokytnice 100 , 763 21 Slavičín 774 713 021 zs.rokytnice@seznam.cz